RESOURCE DETAILSHimagsikan

Item Type : Periodical

Description : Pahayagang ganap na tagapamansag at tagapagsanggalang ng mga tindahan, kalakal, industria at mga hanap buhay ng mga Filipino

Issue Date : Taon I (Blg. 3) Abril 1929

Language : Filipino

Place of publication : Manila

Rights : In Copyright - Educational Use Permitted


View PDF (1,003.49 Kb)


Articles:

Walang ibang may kasalanan kundi tayo na rin

Creator: Parulan, Edilberto

Language: Filipino

pages: 1-2

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (96.22 Kb)

Pitak ng kabaihan: mga kuro-kuro ni Pas A. Weng

Language: Filipino

pages: 2, 16

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (107.34 Kb)

Alituntuning makabayan ng Aleman

Language: Filipino

pages: 2

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (53.65 Kb)

Ang ating kalagayan

Language: Filipino

pages: 3, 13

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (105.10 Kb)

Pangbigti sa kapalaran ng ating kabataan ang bayad sa mga paaralan

Language: Filipino

pages: 4

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (54.09 Kb)

Nasa kamay ng ating mayayaman ang tagumpay ng tangkilikan

Language: Filipino

pages: 4-5

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (96.29 Kb)

Kung ano ang kahulugan ng tangkilikan

pages: 5, 12

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.62 Kb)

Tangkilikan... Saan ka naroroon? Ikaw ang lunas upang huwag kaming maalipin

Language: Filipino

pages: 6, 14

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (87.47 Kb)

Ang katusuhan ng imperialismo Americano

Language: Filipino

pages: 7

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (56.82 Kb)

Ang lunas sa sakit ng bayan

Creator: Ramos, Ben R.

Language: Filipino

pages: 8

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (50.19 Kb)

Ang tangkilikan

Creator: Manahan, Jacinto G.

Language: Filipino

pages: 9-10

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (106.36 Kb)

Ang lagay ng panahon sa buwan ng Abril

Creator: Parulan, Edilberto

Language: Filipino

pages: 10

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (57.36 Kb)

Mga kawikaan (kurokuro ng isang Pilipino)

Language: Filipino

pages: 11

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (35.41 Kb)

Tayo ang may kasalanan

Creator: Ramos, Ben R.

Language: Filipino

pages: 15

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (51.49 Kb)

Ang mga alipin

Creator: Ramos, Ben R.

Language: Filipino

pages: 16

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (61.15 Kb)

Ang gintong landas ng magasawa

Language: Filipino

pages: 16

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (61.15 Kb)

Rare Periodicals

Repository of rare periodicals digitized from print and microfilms housed at the UPD Main Library's Special Collections Section and the Media Services of the Information Services and Instruction Section, respectively.

More about this Repository