RESOURCE DETAILSBangon

Item Type : Periodical

Description : Pahayagang tagapamatnugot ng “kalipunan ñg mga kapisanan sa Rizal.” Ilinalathala tuwing kalahatia’t katapusan ñg buwan

Issue Date : Taon I (Bilang 5) Abril 15, 1909

Publisher : Kalipunan ng mga Kapisanan sa Rizal

Language : Tagalog; Spanish

Subject : Philippine literature--Periodicals. ; Philippine--History--Periodicals.

Place of publication : Rizal

Local URL :

Rights : In Copyright - Educational Use Permitted


View PDF (1.88 Mb)


Articles:

Ang mga punong-bayan natin

Language: English

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (150.37 Kb)

La marcha de Mr. Kaminer

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.80 Kb)

Intencion criminal

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.80 Kb)

Sunog

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.80 Kb)

Pag-aalaga sa mga sangol

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (93.61 Kb)

Mga tala sa Rizal

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (77.83 Kb)

Comic section

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (160.30 Kb)

Dalit nang isang ulila

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (93.79 Kb)

Circulo Marikeno

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (104.14 Kb)

Mga paglalakbay

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (190.99 Kb)

Anak-pawis

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (100.17 Kb)

Jesus y Federico

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (177.36 Kb)

Noli Me Legere

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (263.66 Kb)

El tesorero provincial interino

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (92.91 Kb)

Una carta abierta

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (92.91 Kb)

Las Canas y el Hoy

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (180.24 Kb)

El Catecismo de Tolstoy

Language: Spanish

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (94.64 Kb)

Sulong

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (94.64 Kb)

Bulaan ... sinungaling ..!

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (185.59 Kb)

A great problem of the Philippines

Language: English

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (183.23 Kb)

Carta de aceptacion

Language: Spanish

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (181.17 Kb)

Baseball

Language: English

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (95.23 Kb)

Ang pangulo ng lipas-hapis

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (95.23 Kb)

Rare Periodicals

Repository of rare periodicals digitized from print and microfilms housed at the UPD Main Library's Special Collections Section and the Media Services of the Information Services and Instruction Section, respectively.

More about this Repository