RESOURCE DETAILSBangon

Item Type : Periodical

Description : Pahayagang tagapamatnugot ng “kalipunan ñg mga kapisanan sa Rizal.” Ilinalathala tuwing kalahatia’t katapusan ñg buwan

Issue Date : Taon I (Bilang 5) Abril 15, 1909

Publisher : Kalipunan ng mga Kapisanan sa Rizal

Language : Tagalog; Spanish

Subject : Philippine literature--Periodicals. ; Philippine--History--Periodicals.

Place of publication : Rizal

Local URL :

Rights : In Copyright - Educational Use Permitted


View PDF (1.88 Mb)  Download Text Version


Articles:

Ang mga punong-bayan natin

Language: English

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (150.37 Kb)  Download Text Version

La marcha de Mr. Kaminer

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.80 Kb)  Download Text Version

Intencion criminal

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.80 Kb)  Download Text Version

Sunog

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (86.80 Kb)  Download Text Version

Pag-aalaga sa mga sangol

Language: Filipino

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (93.61 Kb)  Download Text Version

Mga tala sa Rizal

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (77.83 Kb)  Download Text Version

Comic section

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (160.30 Kb)  Download Text Version

Dalit nang isang ulila

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (93.79 Kb)  Download Text Version

Circulo Marikeno

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (104.14 Kb)  Download Text Version

Mga paglalakbay

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (190.99 Kb)  Download Text Version

Anak-pawis

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (100.17 Kb)  Download Text Version

Jesus y Federico

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (177.36 Kb)  Download Text Version

Noli Me Legere

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (263.66 Kb)  Download Text Version

El tesorero provincial interino

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (92.91 Kb)  Download Text Version

Una carta abierta

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (92.91 Kb)  Download Text Version

Las Canas y el Hoy

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (180.24 Kb)  Download Text Version

El Catecismo de Tolstoy

Language: Spanish

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (94.64 Kb)  Download Text Version

Sulong

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (94.64 Kb)  Download Text Version

Bulaan ... sinungaling ..!

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (185.59 Kb)  Download Text Version

A great problem of the Philippines

Language: English

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (183.23 Kb)  Download Text Version

Carta de aceptacion

Language: Spanish

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (181.17 Kb)  Download Text Version

Baseball

Language: English

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (95.23 Kb)  Download Text Version

Ang pangulo ng lipas-hapis

Language: Tagalog

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (95.23 Kb)  Download Text Version

Rare Periodicals

Repository of rare periodicals digitized from print and microfilms housed at the UPD Main Library's Special Collections Section and the Media Services of the Information Services and Instruction Section, respectively.

More about this Repository