RESOURCE DETAILSBangon

Item Type : Periodical

Description : Pahayagang tagapamatnugot ng kalipunan ng mga kapisanan sa Rizal, ilinalathala tuwing kalahatiat katapusan ng bawat buwan

Issue Date : Taon I (Bilang 12) Julio 31, 1909

Language : Tagalog; Spanish

Local URL :

Rights : In Copyright - Educational Use Permitted


View PDF (1.85 Mb)


Articles:

Ang dakilang Mithi

Language: Tagalog

Subject: Tagalog short stories; Determination (Personality trait); Success

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (833.81 Kb)

Kilos ng mga kapisanan sa Rizal

Language: Tagalog

Subject: Communities of practice; Social groups; Associations, institutions, etc.

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (760.40 Kb)

La cultura cientifica

Language: Spanish

Subject: Cultural theory; Civilization

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (394.91 Kb)

Paalaala at mungkahi [handog sa kapisanang 'bagong Sinag sa Sampiro, Rizal]

Language: Tagalog

Subject: Social policy; Associations, institutions, etc.; Communities of practice; Social groups

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (362.00 Kb)

Pangarap ng makata

Language: Tagalog

Subject: Tagalog short stories; Success

Rights: In Copyright - Educational Use Permitted

View PDF (553.44 Kb)

Rare Periodicals

Repository of rare periodicals digitized from print and microfilms housed at the UPD Main Library's Special Collections Section and the Media Services of the Information Services and Instruction Section, respectively.

More about this Repository